Základní organizace Trhové Sviny ČSV z.s. je dobrovolným občanským sdružením, jehož členy jsou chovatelé včel,  příznivci včelařství. Tento obor lidské činnosti patří mezi nejstarší na Zemi.

 

  Základní organizace má v současné době kolem 100 řádně registrovaných členů, kteří se starají přibližně 700 včelstev, kdy se tyto údaje samozřejmě mění. Do územních obvodů spolku patří města Trhové Sviny, Nové Hrady, Borovany,  obcí Olešnice, Horní Stropnice, Kamenná, Slavče, Ločenice, Svatý Jan, Římov a Mokrý lom. Česká republika patří mezi státy s nejvyšší organizovaností chovatelů včel na světě.
(zapsáno v roce 2008)

 

Hlášení stavu včelstev našeho spolku

Stavy včelstev k 15. 9. 2009 - 702   -    Počet členů 101

Stavy včelstev k 15. 9. 2010 - 752   -    Počet členů 103

Stavy včelstev k 15. 9. 2011 - 803   -    Počet členů 106

Stavy včelstev k  1.  5. 2012 - 674   -    Počet členů 106

Stavy včelstev k 15. 9. 2012 - 744   -    Počet členů 106

 Stavy včelstev k  1. 5. 2013  - 604    -   Počet členů 106

 Stavy včelstev k 15. 9. 2013  - 678    -   Počet členů 104

Stavy včelstev k   1. 9. 2014  - 784    -   Počet členů 106

Stavy včelstev k   1. 9. 2015 - 724    -  Počet členů 107