Krajinský spolek včelařů se sídlem v Trhových Svinech byl založen ustavující valnou hromadou v bytu pana Františka Steinbauera, kamnáře v Trhových Svinech, dne 10. března 1907. Z přihlášených 20-ti  členů dostavilo se na schůzi patnáct. Jménem svolavatelů zahájil schůzi František Steinbauer, upozorniv, že před 4 měsícemi zaslal stanovy na c.k. místodržitelství v Praze, že tudíž schůze se právem odbývati může.

 

 

Přikročeno ihned k volbě funkcionářů a zvoleni jednohlasně:

          
za předsedu zakladatel spolku pan František Steinbauer, kamnář v Trhových Svinech
          za místopředsedu spolku
Šimon Dvořák, řídící z Todně
          za jednatele spolku
pan Venuš z Trhových Svinů
          za pokladníka spolku
MUDr. Karel Gregora v Trhových Svinech
 a pak
 

4 členové výboru a sice páni Alois Zimmermann řídící učitel v Olešnici, Hynek Petraš kloboučník v Trhových Svinech, František Dvořák rolník z Bukvice a Čeněk Steinbauer z Trhových Svinů.