Mezi hlavní úkoly Českého svazu včelařů a chovatelů včel, jakožto i naší základní organizace, patří (všeobecně) péče o růst odborné a společenské úrovně členů, působení na mládež a její získávání pro chovatelskou činnost, spolupráce s ostatními orgány  za účelem zajišťování dalších aktivit vedoucích       k podpoře oboru včelařství, dobrého zdravotního stavu včelstev, opylovací funkce včel jako nenahraditelné přírodní aktivity  a ochrany zdrojů snůšky. Úkolem, ale i radostí, každého včelaře je chovat silná a zdravá včelstva po celý rok. K tomuto neodmyslitelně patří včasné, pravidelné

a poctivé ošetřování.

    Kdo z nás by nechtěl být vzorem pro své děti a vnoučata? I tato myšlenka, vychovat si své nástupce včelaření, patří mezi radosti moderního včelaře. Tedy předávání včelstev, stanovišť              a pomůcek u pokolení na pokolení je tímto jasným důkazem.