Některé TISKOPISY

16.03.2017 16:41

 

Záznam o léčení včelstev - PDF

Požadavek na dotaci 1.D. rok. 2022 - PDF

Potvrzení o umístění včelstev - PDF

Podklady pro statistiku - PDF

 

Cestovní příkaz - PDF

Cestovní příkaz - XLT

Členská přihláška - PDF

Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1. září - Hradištko
(nový včelař) - aktivní formulář

Hlášení umístění stanovišť (NOVÉ, ZRUŠENÉ stanoviště) - Hradištko
(stávající včelař) - aktivní formulář

Odeslat PODEPSANÉ na adresu ČMSCH, a.s.  Benešovská 123, 252 09 Hradištko,  
 nebo elektronicky uevcely@cmsch.cz

 

 
Plná moc k výplatě finančních prostředků - PDF
Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť
 

 

Požadavek na poskytnutí dotace

- Opatření boj proti varroáze - PDF

- Opatření obnova včelstev - PDF

- Opatření technická pomoc - PDF

Informace SZIF - PDF