Krizové situace

30.05.2014 13:53

Kontaktní telefonní čísla v případě úhynu včel

(otrava, náhlý úhyn, požár, krádež včelstev)

....................................................................................................................................................................................................................................

V případě otravy:        OV ČSV České Budějovice             731 134 709                          Stanislav POKORNÝ

                                 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský                     386 353 617
                                 KVS České Budějovice                   731 134 700     (so, ne)         stálá služba

                                 Policie ČR                                     158                                     operační středisko

                                 Odbor životního prostředí               602 447 052                         ing. Rudolf BALDÍK 

                                 Jednatel ZO Trhové Sviny               773 576 026                         Petr MAREK          

                                 Předseda ZO Trhové Sviny              608 866 913                        Stanislav NĚMEČEK

V případě požáru:       HZS Jihočeského krajě                   150                                     stále služba               

 

Povinností každého včelaře v případě úhynu včel je telefonicky vyrozumět všechny výše uvedené orgány. Setrvat na místě do jejich příjezdu a informovat o celkové situaci.    
POZOR: odběr včel a plodiny zajišťuje pouze př. Stanislav Pokorný - NIKOLI včelař chovatel !!!

 

.