Výroční členská schůze 2019
KD Trhové Sviny 3. února od 09.00 hodin

 

Program členské výroční schůze ČSV z.s. ZO Trhové Sviny konané dne 3. 2. 2019 neděle 09:00 hodin

v sále KD v Trhových Svinech

 

 1. Zahájení a přivítání hostů a seznámení s programem – př. Němeček
 2. Uctění památky zesnulých členů - př. Jan Kouba
 3. Spolkové medomety – rozšíření o další medomet. Aktualizace podmínek použití (součást výhry je skladovací povinnost do dalšího losování/medobraní), výzva k hlasování a rozdělení do 2 skupin – př. Marek
 4. Zpráva o činnosti ZO za rok 2018 – př. Němeček
 5. Zpráva o hospodaření ZO za rok 2018 – př. Karel Zmeškal
 6. Návrh rozpočtu pro rok 2019 – př. Karel Zmeškal
 7. Zpráva kontrolní a revizní komise – př. Eva Šnokhausová
 8. Návrh plánu práce na rok 2019 – př. Marek
 9. Přijetí nových členů – informativně př. Marek
  př. – př. Josef Čížek, př. Aleš Klenka, př. Jiří Kočí, př. Jan Michalčák, př. Jaroslav Síkora, př. Jaroslav Šimeček, př. Ladislav Vávra
 10. Příspěvek zástupce města Trhové Sviny – starostka Věra Korčáková
 11. Návrh na ocenění včelařů Čestné uznání ZO – př. Mach,              př. Hoffelner, př. Klimeš
 12. Žádosti o dotace na Obecní úřady a ZD v jednotlivých obvodech
 13. Prezentace na společných akcích – Medobraní – Bukvice 26.5., Den ochrany přírody 16.6.2018 od 14:00
 14. Dvoje spolková včelstva – součást včelařského kroužku
 15. Vylosování medometů
 16. Nominace na pokladníka a zdravotníka
 17. Diskuze
 18. Návrh o usnesení a hlasování  – př. Marek
 19. Oběd
 20. Přednáška zástupce okresního výboru ČSV – př. Dana Ottová

 

Před schůzí, popřípadě během ní, proběhne odevzdání vzorků měli př. A. Jannovi