Některé TISKOPISY

16.03.2017 16:41

Cestovní příkaz - PDF

Cestovní příkaz - XLT

Členská přihláška - PDF

Oznámení o stanovišti včelstev - DOC
Oznámení o stanovišti včelstev -
PDF

Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť - Hradištko

Příloha k žádosti dotačního programu 1.D. -  PDF + statistika 
 

Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť
 

 

Požadavek na poskytnutí dotace

- Opatření boj proti varroáze - PDF

- Opatření obnova včelstev - PDF

- Opatření technická pomoc - PDF

Informace SZIF - PDF